Start Model Kultury Wysokiej Efektywności Denisona

Model Kultury Wysokiej Efektywności Denisona

To narzędzie służące do analizowania i rozwijania kultury organizacyjnej, mające kluczowe znaczenie dla osiągania przez firmę wysokich wyników. Model ten podkreśla, jak ważne jest „zbiorowe” działanie jednostek i zespołów, oparte na wspólnych celach, wartościach i normach.

Zapytaj o ofertę

Odkryj, jak nasza oferta może przyczynić się do zwiększenia efektywności Twojego biznesu.

Co to jest?

  • To narzędzie służące do analizowania i rozwijania kultury organizacyjnej, mające kluczowe znaczenie dla osiągania przez firmę wysokich wyników. Model ten podkreśla, jak ważne jest „zbiorowe” działanie jednostek i zespołów, oparte na wspólnych celach, wartościach i normach.
  • Ten model postrzega kulturę organizacji jako sposób, w jaki firma rozumie świat biznesu, a także jako kluczowy element wpływający na jej komunikację, standardy zachowań oraz cele i aspiracje. Kultura organizacji, według Denisona, to efekt uczenia się przez selekcję skutecznych rozwiązań. Jest to zbiór przekonań i sądów, które definiują, co sprzyja realizacji celów firmy, a co jest niewłaściwe.
  • Celem modelu jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników we wszystkich obszarach działalności, aby organizacja była postrzegana przez pracowników i klientów jako harmonijna i spójna. Kultura organizacji, zgodnie z tym modelem, jest ściśle powiązana z wieloma krytycznymi miarami efektywności, co czyni ją kluczowym elementem w osiąganiu sukcesu na rynku.

Dlaczego Model Kultury Wysokiej Efektywności Denisona?

Pozwala zbadać / zbudować kulturę organizacji na czterech poziomach:

  1. Adaptacyjność - Organizacje, które osiągają wysoką wydajność, nie tylko szybko reagują na zmiany, ale też aktywnie szukają nowych i lepszych metod pracy. Traktują sukcesy i porażki jako szanse na naukę. Rozumieją i uwzględniają potrzeby oraz oczekiwania swoich klientów, podejmując decyzje.

  2. Misja - Pracownicy powinni znać oczekiwania wobec nich i rozumieć, dlaczego są one ważne. Gdy misja firmy jest jasna i spójna, łatwiej połączyć krótkoterminowe i długoterminowe cele. Długoterminowe cele dodają pracy ekscytacji i motywacji.

  3. Zaangażowanie - Pracownicy muszą mieć odpowiednie umiejętności i informacje, aby skutecznie realizować wizję firmy, przekształconą w konkretne cele. Praca zespołowa powinna być aktywnie wspierana przez liderów i stosowana na wszystkich szczeblach organizacji. Zaangażowani pracownicy czują się doceniani, są przekonani, że mogą wprowadzać zmiany i działają, wiedząc, że ich praca ma sens i realny wpływ.    

  4. Spójność - Aby zwiększyć efektywność pracy w organizacji, kluczowe jest koordynowanie pracy zespołów między różnymi działami, aby wyeliminować rozłączone działania. Ważne jest także rozwiązywanie problemów i osiąganie porozumienia. Podstawowe wartości firmy powinny jasno określać, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie, dając tym samym spójne oczekiwania wobec pracowników.

Każda zmiana zaczyna się od rozmowy

Jesteśmy tu dla Ciebie! Sprawdź jakie rozwiązania możemy wdrożyć w Twojej firmie.

Gabriela Dopierała
Konsultant biznesowy
created by: montownia.com

Od ponad 25 lat wprowadzam biznes moich klientów na wyższy poziom.

Wypełnij formularz i umów się na bezpłatną 20-minutową konsultację dotyczącą Twoich biznesowych dylematów. Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia, aby wprowadzić skuteczne zmiany.

  • Zidentyfikujmy i nazwijmy wyzwania.
  • Określmy oczekiwane rezultaty i cele do osiągnięcia.
  • Dobierzmy skuteczne narzędzia i stwórzmy harmonogram działania.

Od ponad 25 lat wprowadzam biznes moich klientów na wyższy poziom.

Umów bezpłatną rozmowę

Odkryj potencjał, rozwijaj talenty i transformuj przyszłość.

Jesteśmy tu dla Ciebie! Sprawdz jakie rozwiązania możemy wdrożyć w Twojej firmie. Prosimy o wypełnienie formularza, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoje potrzeby. Nasz zespół ekspertów jest gotów, by podjąć się wyzwań razem z Tobą! Zapraszamy do współpracy!

Odkryj potencjał, rozwijaj talenty i transformuj przyszłość.

Umów bezpłatną rozmowę